SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bổ sung thêm 12 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (19/02/2014)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về thị trường phát điện cạnh tranh.


Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp lý liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành thị trường điện; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh hệ thống trong các trường hợp hạn chế về lưới điện, nhiên liệu, ràng buộc về bảo đảm dòng chảy tối thiểu, cấp nước hạ du của các nhà máy thủy điện,…


Đồng thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về thị trường điện để các nhà máy thủy điện đa mục tiêu có thể tham gia thị trường điện, đảm bảo tính minh bạch trong việc tham gia các hoạt động của thị trường điện trong điều kiện các nhà máy thủy điện đa mục tiêu hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bên cạnh đó chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức việc kiểm tra công tác thanh toán trong thị trường điện nhằm bảo đảm quy trình thanh toán thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hình thành và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Việt Nam theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng lưu ý, thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh từng bước, thận trọng, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tổ chức hội thảo trong nước (có thể mời chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm) để tìm ra được mô hình thị trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương và EVN cần chỉ đạo khắc phục tình trạng nghẽn mạch đường dây 500kV Bắc - Nam, đặc biệt là việc một số nhà máy thủy điện vi phạm mức nước giới hạn, vi phạm yêu cầu cấp nước cho hạ du…Phó thủ tướng yêu cầu năm 2014 phải bổ sung 12 nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh , trong đó có: nhà máy thủy điện An Khê - Kanak, Sông Bung 5, Nậm Chiến; nhiệt điện Quảng Ninh II...

Trong giai đoạn đầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh, các Tổng công ty điện lực sẽ là các đơn vị chính mua buôn điện và có thể xem xét bổ sung thêm một số khách hàng sử dụng điện lớn tham gia mua buôn điện để tăng tính cạnh tranh trên thị trường; tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện tham gia trực tiếp trên thị trường đăng ký với Công ty mua bán điện sang ký với các Tổng công ty điện lực, trên cơ sở giá mua điện bình quân gia quyền của các Tổng công ty điện lực bảo đảm trang trải được các chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý (tỷ suất lợi nhuận của các Tổng công ty điện lực tương đương nhau)…