SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng biểu dương ngành điện về tinh thần khắc phục thiệt hại do mưa bão (11/10/2013)

Ngày 10/10/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có thư biểu dương gửi Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các cán bộ, người lao động Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Bình vì đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện trong điều kiện mưa bão, bảo đảm an toàn.

Mời độc giả xem toàn văn Thư của Bộ trưởng: