SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Các dự án đang thực hiện đầu tư ( PV Power góp dưới 50% vốn điều lệ) (06/12/2010)

STT

Dự án

Tổng mức đầu tư

Địa điểm

Chủ đầu tư

Tỷ lệ vốn góp của PV Power

Thời điểm vận hành dự kiến

Tình hình thực hiện

1.

Thuỷ điện Xekaman 1

(290 MW)

7.137 tỷ VND

Tỉnh Atapu, Lào

Công ty CP điện Việt Lào

21%

2013

Đang chuẩn bị đấu thầu EPC và tiến hành thi công các hạng mục phụ trợ.

2.

Thuỷ điện Xekaman 3

(250 MW)

5.536 tỷ VND

Tỉnh Xêkông, Lào

Công ty CP điện Việt Lào

21%

2011

Đã hoàn thiện hồ sơ các hạng mục đền bù. Đang thi công các hạng mục công trình chính và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

3.

Thuỷ điện Nậm chiến

(200 MW)

4.175 tỷ VND

Tỉnh Sơn La

Công ty CP thủy điện Nậm Chiến

35%

2011

Đang tiếp tục thực hiện công tác di dân, tái định cư. Đã hoàn thành TKKT hạng mục đường dây 220 kV. Đã hoàn thành TKKT giai đoạn 2 và đang thi công các hạng mục công trình chính. Đã đàm phán hợp đồng PPA, dự kiến ký hợp đồng vào cuối năm 2010.

4.

Thủy điện Sông Tranh 3

(64 MW)

1.455 tỷ VND

Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Công ty CP thủy điện Sông Tranh

20%

2011

Đang hoàn thiện các hạng mục công trình phụ trợ và tiến hành thi công các hạng mục chính.

5.

Thủy điện Nậm Công

(10 MW)

322 tỷ VND

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc

8,93 %

2010

- PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010.

- Nhà máy đã phát điện tháng 4/2010, hiện tại đang tạm thời phát lên lưới 35 kV của huyện Sông Mã trong khi chờ đường dây 110 kV thi công xong.

6.

Thủy điện Nậm Sọi

(10 MW)

278 tỷ VND

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc

8,93 %

2010

- PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010.

- Nhà máy đã phát điện tháng 4/2010 , hiện tại đang tạm thời phát lên lưới 35 kV của huyện Sông Mã trong khi chờ đường dây 110 kV thi công xong.

7.

Thủy điện Nậm Chiến II

(32 MW)

735 tỷ VND

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc

8,93 %

2009

Đã phát điện tháng 10/2009.

8.

Thủy điện Nậm La

(27 MW)

695 tỷ VND

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Công ty CP Viwaseen Tây Bắc

10 %

2011

- PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010. Dự kiến phát điện vào Quý IV/2010.

9.

Thủy điện An Điềm II

(15,6 MW)

441 tỷ VND

Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Công ty CP thủy điện Sông Vàng

33,7 %

2010

- PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010

- Dự án đã được đưa vào vận hành phát điện tháng 8/2010.

- Hiện tại, đang tiến hành khắc phục một số sự cố kỹ thuật và hoàn thiện các hạng mục ngoài hàng rào nhà máy.

10.

Thủy điện Sông Miện

(6 MW)

145 tỷ VND

Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn

11%

2011

- Dự án vừa được PV Power ký hợp đồng nhận chuyển nhượng từ PVFC vào tháng 11/2010.

- Các thiết bị chính của nhà máy đã được đưa tới tận chân công trình để chuẩn bị lắp đặt thiết bị.

- Đang gấp rút hoàn thành các hạng mục thi công chính để chuẩn bị cho việc phát điện vào Quý I/2011.

11.

Thủy điện Ngòi Hút 1

(8,1 MW)

245 tỷ

VND

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Công ty CP Năng lượng Sông Hồng

43,85%

2010

- PV Power vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ PVFC tháng 11/2010.

- Đã ký hợp đồng PPA với Công ty Điện lực 1.

- Đã hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị để chạy thử.

- Dự kiến phát điện vào cuối năm 2010.