SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chính phủ yêu cầu: Đảm bảo nhu cầu điện cho nền kinh tế (16/09/2013)

Để phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2013, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương ra sức khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP


Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại; củng cố, mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 12% trở lên; hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, đặc biệt là các vùng nông thôn; áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý hàng tồn kho, thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình nguồn và lưới điện, bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất và tiêu dùng. Phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả. Tập trung kiểm tra, kiểm soát để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về giá.

Đối với báo cáo cập nhật cân bằng cung cầu và giải pháp đảm bảo cấp điện hệ thống điện quốc gia, giai đoạn 2011- 2020 có xét tới năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công Thương trình, Chính phủ quyết nghị:

Thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, giai đoạn 2011- 2016, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng cơ bản được đáp ứng. Tuy nhiên, có sự mất cân đối giữa miền Bắc và miền Nam, hệ thống điện phía Nam có dự phòng thấp, nhiều khả năng sẽ thiếu điện nghiêm trọng vào những năm 2018, 2019. Để đảm bảo đủ điện cho khu vực này và cho cả nước, Chính phủ thống nhất các giải pháp tập trung vận hành an toàn, nâng cao khả năng tải của đường dây 500KV Bắc - Nam; thống nhất thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù theo đề nghị của Bộ Công Thương để triển khai đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách như: Đầu tư mới trạm biến áp 500KV Pleiku 2, các nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Vĩnh Tân 4 và Duyên Hải 3 mở rộng để đưa vào vận hành cuối năm 2017.

Yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì việc kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương triệt để thực hiện tiết kiệm trong tiêu dùng điện; tìm giải pháp Hỗ trợ, thay thế các loại bóng đèn công nghệ cũ bằng bóng đèn công nghệ mới, tiêu thụ ít năng lượng; đặc biệt có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người nghèo, người có công với cách mạng, dân tộc thiểu số khi chuyển điều hành giá điện theo cơ chế thị trường.