SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chủ động đảm bảo cung cấp điện mùa khô (15/05/2013)

Năm 2013, dự báo là một năm ít mưa, khô hạn kéo dài, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
 
 
 

 
Kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô.

Để chủ động tốt cho công tác cung ứng điện mùa khô năm 2013, Công ty Điện lực Quảng Nam đã thực hiện nhiều biện pháp.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai trên diện rộng các biện pháp tuyên truyền tiết kiệm. Theo đó, Công ty đã gửi thư ngỏ, tờ rơi hướng dẫn tiết kiệm điện đến từng khách hàng, tổ chức các cuộc ra quân diễu hành trên các tuyến đường chính của TP.Tam Kỳ, phát động cuộc thi “Học sinh với tiết kiệm điện” và “Gia đình tiết kiệm điện tại TP.Hội An”, treo băng rôn, áp phích, tuyên truyền trên báo, đài địa phương...Nhờ triển khai đồng bộ và sâu rộng, đã nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện trong 4 tháng đầu năm Công ty đã tiết kiệm được 5,1 triệu kWh.

Công ty cũng lập phương án để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng; có kế hoạch ưu tiên cấp điện cho những khách hàng trọng điểm trong những trường hợp mất điện đột xuất; đăng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên báo Quảng Nam để khách hàng biết theo dõi đảm bảo sản xuất và sinh hoạt. Trên cơ sở, theo dõi tốc độ tăng trưởng phụ tải hằng năm và nhu cầu phụ tải của các địa phương, Công ty còn yêu cầu các Điện lực tổ chức kiểm tra phụ tải vào giờ cao điểm, nhất là các trạm phục vụ ánh sáng sinh hoạt có công suất lớn hơn 80% tải, đề xuất phương án và thực hiện hoán chuyển trạm biến áp phụ tải non tải, quá tải từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8/2013; tổ chức cân pha các trạm phụ tải lệch pha theo quy định; đối với khu vực có các công trình điện mới, chủ động liên hệ với chủ đầu tư có kế hoạch tổ chức nghiệm thu, đóng điện để sang tải các trạm đã đầy tải hoặc có khả năng quá tải trong mùa khô.

Đối với các TBA phụ tải, Công ty đã tổng hợp 227 TBA thuộc tài sản khách hàng non tải liên tục trong năm 2012 và yêu cầu các khách hàng ký cam kết sử dụng phụ tải đạt mức trên 40% công suất định mức của MBA. Bên cạnh đó, Công ty còn nghiên cứu thêm trường hợp các MBA khách hàng vận hành non tải thường xuyên, nếu khách hàng không tự hạ dung lượng cho phù hợp với mức tải, Công ty có thể đầu tư xây dựng đường dây hạ áp đấu nối vào TBA này để bán cho các phụ tải dân sinh. Trong quý I/2013, Công ty đã lập hoán chuyển 18 MBA; tham mưu với Giám đốc xem xét hạn chế đầu tư các công trình chống quả tải TBA khi tỷ lệ non tải tại đơn vị cao. Trong năm 2013 và các năm tiếp theo, Công ty sẽ xem xét hạn chế đến mức tối đa việc nâng dung lượng TBA, thay vào đó là kết lưới hạ áp và cấy mới TBA.

Mặt khác, Công ty đã hoàn thiện ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng và các tổ tổn thất điện năng Điện lực; theo dõi sản lượng điện giao nhận hằng tháng của các Điện lực thông qua hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa và quy định việc quản lý vận hành; lắp đặt hệ thống đo đếm xuất tuyến các trạm trung gian nhằm tiến tới kiểm soát tổn thất điện năng theo từng xuất tuyến; hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao về số vụ phát hiện vi phạm sử dụng điện trong quý 1, truy thu được 295.921 kWh với số tiền 436.287.748 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng triển khai xây dựng các công trình cung cấp điện cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cải tạo hệ thống nguồn, lưới điện; phát quang hành lang tuyến, sửa chữa các tuyến đường dây trung hạ áp để giảm hao hụt điện năng.

Qua việc triển khai các biện pháp trên, PC Quảng Nam phấn đấu đảm bảo cung ứng đủ điện cho mùa khô năm nay, đồng thời đạt chỉ tiêu EVNCPC giao là tiết kiệm hơn 15,4 triệu kWh, (hơn 1,6% điện thương phẩm năm 2013).