SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác tuyên truyền vận động quần chúng (18/08/2011)

Chiều ngày 15/8, tại Hội trường Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác tuyên truyền vận động quần chúng vai trò người phụ nữ thời kỳ hội nhập.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng ban Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị Dầu khí đóng trên địa bàn Cà Mau; đại diện BCH Công đoàn, Ban nữ công và gần 300 công đoàn viên của các đơn vị Dầu khí ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, Học viện Quản lý giáo dục giới thiệu chuyên đề về bình đẳng giới

Tại hội nghị, các đại biểu về dự được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, Học viện Quản lý giáo dục giới thiệu một cách khái quát chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; kỹ năng truyền thông về pháp luật lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo đó, quan điểm chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng chiến lược phát triển con người của Đảng, Nhà nước. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng đối với công tác bình đẳng giới.

Mục tiêu phấn đấu đến 2020, về cơ bản đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đông đảo cán bộ nữ trong ngành Dầu khí tại khu vực ĐBSCL về tham dự hội nghị chuyên đề năm 2010

Thông qua hội nghị tuyên truyền, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là Ban nữ công đến các cấp lãnh đạo, các đồng chí là cán bộ Công đoàn, công đoàn viên hiểu rõ hơn về quyền bình đẳng giới trong các lĩnh vực. Nắm bắt được các nguyên tắc cơ bản, mục tiêu và chính sách bình đẳng giới; các hành vi vi phạm luật về bình đẳng giới.

(Theo petrotimes.vn)