SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA (09/10/2009)

1. Tên giao dịch quốc tế:
HUA NA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
2. Tên gọi tắt: PV Power HHC
3. Văn phòng Hà Nội: Số 66 Cầu Đất- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội
Điện thoại: 04 3932 8446 Fax: 04 3932 8445
Văn phòng Điều hành: Quế Phong- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383 886688 Fax: 0383 886686
4. Logo:

5. Ngành, nghề kinh doanh:
- Sản xuất, mua bán điện năng;
- Đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị trong lĩnh vực điện;
- Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;
- Xây dựng và kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê;
- Kinh doanh bất động sản, khách sạn, du lịch.