SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty CP Tư vấn ĐLDK Việt Nam (09/10/2009)

1. Tên giao dịch quốc tế:
PETROVIETNAM POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
2. Tên gọi tắt: PV Power Engineering
3. Địa chỉ: Toà nhà Constrexim- Số 8- Km8- Đường Nguyễn Trãi- Quận Thanh Xuân- Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04 6285 8412/ 628 58432 Fax: 04 6285 8433
4. Logo:

5. Ngành nghề kinh doanh:
- Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- Quản lý, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán và thẩm định thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió ..và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió
- Tư vấn vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp các nhà máy điện;
- Tư vấn đầu tư; Tư vấn các dự án cơ chế phát triển sạch (CDM);
- Khảo sát, thiết kế các công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Khảo sát địa chất, trắc địa công trình;
- Giám sát thi công các công trình thủy lợi, thủy điện