SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Cung ứng điện 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn (04/07/2013)


Mặc dù gặp nhiều khó khăn do khô hạn kéo dài và nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Nguyên nhưng 6tháng đầu năm 2013, EVN vẫn đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và có nguồn dự phòng.


 Sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2013 đạt 11,298 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2013, sản lượng toàn hệ thống đạt 64,121 tỷ kWh, tăng 10,48% so với cùng kỳ năm 2012. Điện thương phẩm tháng 6/2013 ước đạt 10,407 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2013 ước đạt 55,673 tỷ kWh, tăng 10,13% so với cùng kỳ năm 2012.

Dự báo, 6 tháng cuối năm 2013, việc cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn khiến công tác vận hành nguồn và lưới điện trong các tháng cuối năm sẽ rất phức tạp, nhất là trên tuyến truyền tải 500kV Bắc-Nam và hệ thống phân phối điện miền Nam. Cụ thể, nguồn cung cấp khí để phát điện ở miền Nam bị cắt giảm (trong 14 ngày đầu tháng 7: ngừng toàn bộ khí PM3 cung cấp cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2 với tổng công suất 1.500 MW; từ ngày 7 - 6/9: khí Nam Côn Sơn giảm còn 5,5 triệu m3/ngày);  Miền Bắc và miền Trung đang bước vào mùa mưa, bão với những diễn biến và ảnh hưởng khó lường đối với tất cả các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Trong quý III/2013 sẽ tập trung thi công đấu nối đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Đặc biệt, trong quý IV, các nhà máy thuỷ điện khu vực miền Nam sẽ phải đảm bảo tích nước cao nhất, chuẩn bị cho cấp điện miền Nam trong mùa khô 2014.

Với mục tiêu hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và đảm bảo đủ điện cho sản xuất và cung ứng điện năm 2014, EVN đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo cung cấp điện an toàn trong thời gian ngừng toàn bộ khí PM3. Huy động các nhà máy điện hợp lý trong điều kiện vận hành thị trường điện cạnh tranh theo đúng phương thức được duyệt; các Công ty Truyền tải điện và các Công ty Điện lực bảo đảm vận hành an toàn lưới điện 220-500kV, nhất là ĐD 500 kV Bắc - Nam và lưới điện phân phối khu vực miền Nam; các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực đảm bảo đủ điện cho các kỳ thi đại học, cao đẳng; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt; thực hiện phương án bảo vệ và vận hành an toàn các hồ thuỷ điện để đối phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai.

Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và cung ứng điện bám sát diễn biến tình hình cấp khí, than và thời tiết, thuỷ văn cũng như nhu cầu phụ tải điện từng tuần, từng tháng, từng khu vực. Khai thác hợp lý cơ cấu các nguồn điện trong điều kiện thiếu hụt công suất và sản lượng từ các hồ thuỷ điện đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo sát với nhu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ môi trường phía hạ du các hồ thuỷ điện.

Riêng trong tháng tháng 7/2013, dự kiến phụ tải của hệ thống đạt 384 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất dao động từ 19.900 - 20.100 MW. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn trong thời gian ngừng toàn bộ khí PM3, EVN sẽ huy động các nhà máy điện hợp lý trong điều kiện vận hành thị trường điện cạnh tranh theo đúng phương thức được duyệt; Đồng thời chỉ đạo các Công ty Truyền tải điện và các Công ty Điện lực bảo đảm vận hành an toàn lưới điện 220-500kV, nhất là ĐD 500 kV Bắc - Nam và lưới điện phân phối khu vực miền Nam; các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực đảm bảo đủ điện cho các kỳ thi đại học, cao đẳng; chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt; thực hiện phương án bảo vệ và vận hành an toàn các hồ thuỷ điện để đối phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai.