SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảm bảo cung ứng điện cho dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (10/12/2013)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có chỉ thị số 4608/CT-EVN ngày 03/12/2013 về việc đảm bảo cung ứng điện và bảo vệ an toàn trong các ngày lễ lớn cuối năm 2013 và đầu năm 2014.


Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân cả nước; Tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Trong các ngày Lễ Noel (24 đến 25/12/2014), Tết Dương lịch (31/12/2013 đến 1/1/2014) và Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ (từ ngày 29/1 đến 02/02/2014 tức ngày 29 Tết đến đến hết ngày mồng 3 Tết Nguyên đán) không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, các Tổng công ty Điện lực tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, tin cậy. Các công việc thực hiện trên lưới có cắt điện phải có tiến độ cụ thể và hoàn tất trước ngày 28/1/2014 (tức ngày 28 Tết Nguyên đán).

Riêng các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ phải đảm bảo cung cấp đủ điện 24/24h cho tất cả các trạm bơm điện phục vụ lấy nước làm đất gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2013-2014.

Các công ty/điện lực bố trí lịch ghi chỉ số công tơ, thu tiền điện, hệ thống dịch vụ khách hàng hợp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ánh hưởng và tránh gây phiền hà cho khách hàng. Đặc biệt, việc giải quyết cấp điện mới cho khách hàng cần thực hiện nhanh chóng, đúng qui định để khách hàng có điện sử dụng trong dịp Tết. Tổ chức trực lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và các sự cố phát sinh trong ngày lễ, Tết.

Tập đoàn yêu cầu: Trung tâm Thông tin Điện lực (EVN IEC) và các tổng công ty, đơn vị trực thuộc EVN cung cấp thông tin thường xuyên về tình hình cung ứng điện trong những ngày lễ, Tết trên trang thông tin điện tử http://evn.com.vn và trang tin của đơn vị để khách hàng, các tổ chức và người dân theo dõi.