SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Điện cho miền Nam sẽ căng thẳng (19/03/2013)

Theo EVN, tình hình cung cấp điện cho miền Nam trở nên căng thẳng do năm nay không có nguồnphát điện mới đưa vào vận hành ở miền Nam.

Tổngcông ty Điện lực TP HCM cho biết, mực nước nhiều hồ thủy điện lớn vẫn thấp hơnbình thường, nhất là khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tháng 3, dự kiến phụ tải của hệ thống điện toàn quốc có thể đạt tới 355 triệu kWh mỗi ngày, công suất lớn nhất dao động 17.700 - 17.900 MW.

Mụctiêu trong tháng 3 của điện lực là khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí, các nguồn thuỷ điện điều tiết nước cho mùa khô. Trong cả năm, dự kiến EVN sẽ phải huy động khoảng 1,113 tỷ kWh bằng nguồn điện dầu FO và DO cho mùa khô với chi phí giá thành cao gấp nhiều lần so với nhiệt điện than, khí.

TạiTP HCM, dự báo nhu cầu phụ tải năm 2013 gia tăng, sản lượng điện thương phẩm đạt 18.150 triệu kWh, tăng gần 8,48% so với thực hiện năm 2012. Trong tình hình căng thẳng như hiện nay, Tổng công ty Điện lực TP HCM đưa ra kế hoạch để đối phó nếu xảy ra tình trạng thiếu điện trong thời gian tới. Điện lực thành phố sẽ tổ chức công tác sửa chữa bảo trì, nâng cấp lưới điện và thông báo lịch cắt điện đến khách hàng trước ít nhất 5 ngày, phân nhóm đối tượng ưu tiên khách hàng cần cung cấp điện.

Ngoàira, ngành điện TP HCM cũng xây dựng các kịch bản để điều hành và phân phối trong điều kiện hệ thống điện thiếu 1%, 2%, 4%, 6%, 8% và 10% sản lượng và công suất hệ thống.

Bêncạnh đó, điện lực tiếp tục tuyên truyền ý thức tiết kiệm điện đến người dân, tổ chức; kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm mất an toàn trên hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người dân.