SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 hoàn thành kế hoạch 2014 trước 48 ngày (17/11/2014)

Lúc 22h30’ ngày 12/11/2014, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2) đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, đạt 4 tỷ kwh, vượt trước kế hoạch 48 ngày. Dự kiến tổng sản lượng điện cả năm 2014 đạt khoảng 4,5 tỷ kWh, tương đương doanh thu khoảng 6000 tỷ VNĐ.
          Đây là con số ấn tượng của công ty trong năm 2014, nâng tổng sản điện lũy kế của Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NMĐ Nhơn Trạch 2) phát lên lưới điện quốc gia qua hơn 03 năm hoạt động (từ 16/10/2011) đạt gần 15,1 tỷ kWh. Thành tích đó là sự nỗ lực của Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2 với chiến lược chào giá tốt, bố trí các ca, kíp vận hành luân phiên 24/24 giờ, vận hành NMĐ Nhơn Trạch 2 ổn định, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào.
 

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
          Phát huy lợi thế công nghệ tua bin khí hiện đại, hiệu suất cao, NMĐ Nhơn Trạch 2 sẽ đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong giai đoạn mùa khô năm nay trong khi các hồ thủy điện ở một số khu vực thiếu nước. Theo kế hoạch, từ ngày 13/11/2014 đến hết tháng 12/2014, NMĐ Nhơn Trạch 2 sẽ cung cấp thêm cho hệ thống điện quốc gia khoảng 500 triệu kWh, đảm bảo an ninh năng lượng đất nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong thị trường phát điện cạnh tranh.
          Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty vượt kế hoạch; doanh thu đạt hơn 4500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 550 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước 185 tỷ đồng./.
         

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2(Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2) có vốn điều lệ 2.560 tỷ VNĐ, trong đó Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ tỷ lệ chi phối 62.8%.  Công ty CP ĐLDK Nhơn TRạch 2 là chủ đầu tư và khai thác Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 công suất 750 MW với sản lượng điện trung bình khoảng 4,2 tỷ kWh/ năm, tương đương doanh thu bán điện trên 5000 tỷ VNĐ/năm. Đây là công trình trọng điểm quốc gia thuộc Tổng sơ đồ VI, được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.