SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện công trình nâng công suất máy biến áp 220kV Mai Động (16/09/2013)

Ngày 15-9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn MBA 110 kV-63 MVA, hoàn thành công trình nâng công suất máy biến áp 110kV-25MVA  tại Trạm 220kV Mai Động lên 63MVA, góp phần chống quá tải và nâng cao độ tin cậy cấp điện cho Thủ đô Hà Nội.

 

Công trình Nâng công suất máy biến áp 110 kV-25 MVA tại Trạm 220 kV Mai Động lên 63 MVA. Ảnh: EVN NPT

Dự án nâng công suất MBA 110 kV-25 MVA lên 63 MVA  có tổng mức đầu tư  gần 29 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng theo kế hoạch của EVNNPT.

Trạm 220 kV Mai Động được đưa vào vận hành năm 1991, đến thời điểm trước khi hoàn thành công trình nâng công suất này, Trạm có tổng công suất là 878 MVA, trong đó ở cấp điện áp 110 kV có 3 MBA với tổng công suất là 128 MVA, trong thời gian vừa qua các MBA 110 kV thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải và có nhiều thời điểm vận hành quá tải. Vì vậy việc kịp thời nâng công suất MBA 110 kV-25 MVA lên 63 MVA, nâng tổng công suất của Trạm 220 kV Mai Động lên 916 MVA đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn cho Thủ đô Hà Nội./