SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện hai ngăn xuất tuyến 500kV đi Cầu Bông (23/04/2014)

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết, tại tại trạm biếp áp 500kV Pleiku đã đóng điện thành công hai ngăn xuất tuyến 500kV đi Cầu Bông.


Việc hoàn thành ngăn xuất tuyến này thuộc dự án đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông có ý nghĩa quan trọng cho công tác đóng điện đường dây 500kV mạch ba này vào cuối tháng 4/2014 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đường dây truyền tải điện cao áp 500kV mạch 3 Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông có chiều dài hơn 437km, là đường dây 500kV mạch kép, điểm bắt đầu từ trạm biến áp 500kV Pleiku đến trạm biến áp 500kV Cầu Bông. Khi công trình hoàn thành sẽ kịp thời cung cấp điện cho miền Nam ngay trong mùa khô năm nay.

Công trình không chỉ góp phần bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam giai đoạn 2014-2015 và tăng cường liên kết lưới điện truyền tải cấp 500kV, bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, thông suốt còn tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia sau năm 2015.

Công trình còn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hệ thống truyền tải 500kV của Việt Nam, góp phần tăng cường an ninh hệ thống điện quốc gia, trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào vẫn bảo đảm truyền tải công suất cao vào các tỉnh phía Nam.

Việc hoàn thành ngăn xuất tuyến này thuộc dự án đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông có ý nghĩa quan trọng cho công tác đóng điện dây 500kV mạch ba này vào cuối tháng 4/2014 theo chỉ đạo của Chính phủ.