SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện TBA Trung Giáp (Phú Thọ) (10/12/2013)

Dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (kFW)” được khởi công ngày 27/12/2012, tại xã Trung Giáp huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.


TBA Bản Nguyên 3 công suất 320kVA – 10(22)/0,4kV

Sau gần 1 năm thi công trên địa bàn rộng khắp thuộc tỉnh Phú Thọ, với sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị trong Công ty Điện lực Phú Thọ, với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 26/11/2013 tại xã Bản Nguyên – huyện Lâm Thao, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp cùng nhà thầu: Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú và Công ty Cổ phần Hồng Hà đóng điện thành công TBA Bản Nguyên 3 công suất 320kVA – 10(22)/0,4 kV.

Dự án được triển khai trên 130 xã thuộc 13 huyện, thành, thị của tỉnh với quy mô chung: 118,36 km đường dây trung áp; 169 TBA với tổng công suất 39.005 kVA; 1.572,94 km đường dây hạ áp, trong đó xây dựng mới 978,84 km , cải tạo 594,1 km. Tổng mức đầu tư là 541,857,855,241 VNĐ.

Công trình hoàn thành giúp cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp ở các khu vực nông thôn mới tiếp nhận nhằm tăng cường năng lực của lưới điện phân phối, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải và đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng; hỗ trợ các Điện lực huyện khắc phục tình trạng quá tải, nghẽn lưới trong hệ thống phân phối điện ở nông thôn . Từ đó đảm bảo chất lượng, giảm tổn thất điện năng trên lưới trung, hạ áp nông thôn nhằm hạ giá thành điện, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường độ tin cậy lưới điện, chắc chắn về kỹ thuật, kinh doanh có lãi và hoàn trả vốn đầu tư cho dự án.

Hiện nay, khối lượng thi công cơ bản đã hoàn thành, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nhà thầu, các cấp chính quyền địa phương sớm đóng điện toàn bộ các TBA còn lại trước 31/12/2013, đảm bảo tiến độ chung của dự án.