SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn (24/05/2013)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông báo chỉ đạo các đơn vị có dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn (RD) tập trung nhân lực khẩn trương hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công trước ngày kết thúc Hiệp định vay vốn (30/6/2013).
 
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và EVN trong đợt kiểm tra tiến độ dự án từ ngày 16 - 24/4/2013, đến nay dự án đã thực hiện được trên 90% khối lượng thi công xây lắp, giá trị giải ngân phần vốn vay đạt 80%.

EVN yêu cầu lãnh đạo các tổng công ty trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, đặc biệt trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Đối với các công trình đã hoàn thành, khẩn trương làm thủ tục thanh toán, quyết toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kiểm tra hạn mức để rút tiền về tài khoản, đặc biệt, kịp thời thanh toán cho các nhà thầu, tránh tình trạng để dồn phiếu giá thanh toán vào cuối thời điểm đóng tín dụng. Triển khai lập bao cáo hoàn thành dự án, nhằm đánh giá tổng kết lại toàn bộ quá trình từ xác định mục tiêu ban đầu, thiết kế, quá trình thi công, kết quả đạt được của dự án, đánh giá ảnh hưởng và rút ra những bài học kinh nghiệm để việc thực hiện các dự án tiếp theo được tốt hơn.