SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hoà đồng bộ chu trình hỗn hợp turbin khí số 3 NMĐ Nhơn Trạch 1 (22/04/09) (17/03/2010)

Các kỹ sư NMĐ Nhơn Trạch 1 tập trung chuẩn bị hoà đồng bộ
Chu trình hỗn hợp Turbin khí số 3 tại phòng Trung tâm điều hành.

Vào lúc 4h45’ sáng ngày 22/4/2009, tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã diễn ra sự kiện hoà đồng bộ tổ máy Tuabin hơi số 3 vào lưới điện Quốc gia với công suất 150MW.

Sau khi vận hành thương mại chu trình đơn các tổ máy tuabin khí GT11 ngày 30/6/08, GT12 ngày 26/8/08 và sau 24 tháng thi công, toàn bộ Chu trình hỗn hợp Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã hoàn thành và đưa vào vận hành với công suất 450 MW, cung cấp cho lưới điện Quốc gia trên 2,5 tỷ KWh/năm.

Với ý nghĩa là một dự án trọng điểm quốc gia, có yêu cầu cấp bách về tiến độ thực hiện, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với đơn vị tư vấn trực tiếp của chủ đầu tư là Công ty TNHH 1 TV Tư vấn Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí 2 (PMC2) và tổ hợp nhà thầu EPC Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Lilama- CC1). Nhà máy được xây dựng theo Hợp đồng EPC, có công suất thiết kế 450 MW gồm: 02 tổ máy tua bin khí, 02 lò thu hồi nhiệt và 01 tổ máy tua bin hơi sử dụng thiết bị và công nghệ của hãng ALSTOM - Thụy Sỹ.