SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hòa đồng bộ tổ máy số 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 4 (29/06/2012)

Sáng 24-6, tổ máy số 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 4 đã hòa đồng bộ, phát điện vào hệ thống điện quốc gia. Công trình Thủy điện Đồng Nai 4 nằm trên địa phận của hai tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông (thuộc xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và xã Quảng Khê, huyện Đa Glong, tỉnh Đắc Nông).

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 gồm 2 tổ máy, có công suất thiết kế 340MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 1.109,5 triệu kWh. Cùng với dự án Thủy điện Đồng Nai 3 có công suất 180MW, tổ hợp công trình Thủy điện Đồng Nai 3 và Thủy điện Đồng Nai 4 là tổ hợp công trình thủy điện lớn nhất tại khu vực phía Nam. Cùng với việc phát điện các tổ máy của dự án Thủy điện Đồng Nai 3 trong năm 2011, tổ máy số 1 Đồng Nai 4 vào ngày 28-3-2012, việc phát điện tổ máy số 2 Đồng Nai 4 đã góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Tổng sơ đồ phát triển điện VI.