SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Họp báo thường kỳ chính phủ: Cân nhắc, điều chỉnh giá điện (31/07/2013)


 Phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 30/7, đã chạm tới các vấn đề nóng dư luận quan tâm như tăng giá điện, thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, thu chi ngân sách…


Tăng giá điện phải tính tác động đến người có thu nhập thấp. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, thay vì bao cấp giá điện, Chính phủ sẽ có các chính sách thuế, cơ chế tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào dây chuyền, công nghệ tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng có những cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân có thu nhập thấp, hay bao cấp một lượng điện nhất định cho người nghèo. Vì vậy, Chính phủ đã cân nhắc và có lộ trình điều chỉnh giá điện một cách hợp lý trên cơ sở căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng.


Về dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, Người Phát ngôn Chính phủ nhắc lại các nguyên tắc xem xét các dự án thủy điện. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, đánh giá, sẽ có báo cáo và dựa trên mọi mặt có tính thuyết phục, công khai, nếu đảm bảo làm được thì sẽ làm, không làm được thì sẽ không làm. Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định lại là việc này không có khúc mắc gì, theo đúng nguyên tắc Chính phủ đã chỉ đạo.