SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Khóa đào tạo về Hợp đồng thương mại cho CBCNV PV Power (31/08/2011)

Với mục tiêu phát triển “nhanh, mạnh và bền vững”, PV Power đặc biệt coi trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cả về “bề rộng” và “chiều sâu”. Thời gian vừa qua, PV Power đã hợp tác với các cơ sở đào tạo hàng đầu trong và ngoài nước để tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV của Tổng công ty. Ngày 26/8/2011, PV Power đã phối hợp với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về “Hợp đồng thương mại” cho cán bộ làm công tác thương mại, đầu tư và quản lý hợp đồng của Tổng công ty và một số đơn vị thành viên.

Dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của GS.TS.NGND. Nguyễn Thị Mơ – Thành viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam, Nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương, các học viên đã được trang bị những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tế hết sức quý báu về kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại và phương thức giải quyết các tranh chấp về hợp đồng thương mại nói chung và hợp đồng thương mại quốc tế nói riêng. Trải qua 02 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực và nhiệt tình, khoá đào tạo đã kết thúc tốt đẹp và thu được kết quả cao.