SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Khởi công công trình nâng công suất máy biến áp 220 kV tại Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng (18/12/2013)

Ngày 16/12/2013 tại Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 đã khởi công công trình nâng công suất thay máy biến áp 220 kV -  125 MVA bằng thay máy biến áp 220 kV -  250 MVA và các thiết bị phân phối đồng bộ với máy biến áp có dung lượng  250 MVA. Ông Nguyễn Hà Đông – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 cùng đồng chí trong ban giám đốc Công ty, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Đội Sửa chữa – Thí nghiệm, Trạm biến áp 500 kV và các đơn vị đến dự và phát lệnh khởi công công trình.


Công ty Truyền tải điện 2 khởi công công trình nâng công suất máy biến áp 220 kV tại TBA 500 kV Đà Nẵng

Hiện tại thành phố Đà Nẵng có 1 trạm biến áp 500 kV với công suất 1.025 MVA, 1 trạm biến áp 220 kV với công suất 175 MVA và 9 trạm biến áp 110kV với tổng công suất là 639 MVA cấp điện cho phụ tải của thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng điện năng thương phẩm của thành phố Đà Nẵng luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, năm 2010 nhu cầu phụ tải của Đà Nẵng là 237 MW, năm 2015 là 500 MW, năm 2020 là 892 MW.

Như vậy để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu điện năng của thành phố Đà Nẵng trong những năm đến. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đầu tư 74,3 tỷ và giao Công ty Truyền tải điện 2 đại diện chủ đầu tư quản lý công trình nâng công suất. Để công trình hoàn thành sớm tiến độ, Công ty Truyền tải điện 2 đã giao nhiệm vụ cho Đội Sửa chữa – Thí nghiệm cùng các đơn vị liên quan trực tiếp thi công công trình quan trọng này.


   Các đại biểu tham gia khởi công công trình

Theo ông Đinh Quang Thái – Đội trưởng Đội Sửa chữa – Thí nghiệm (PTC2): Trên cơ sở nhiệm vụ được Công ty giao, chúng tối sẽ chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị bạn đảm bảo thi công đúng thiết kế kỹ thuật, chất lượng công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, để đưa công trình nâng công suất máy biến áp 220 kV tại trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng vào vận hành an toàn, góp phần cung cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực cũng như nâng cao công suất truyền tải trên hệ thống 500 kV Bắc- Nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước .


Lãnh đạo Công ty và các đơn vị liên quan động thổ khởi công công trình nâng công suất máy biến áp 220 kV tại TBA 500 kV Đà Nẵng .