SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nghệ An đã có 10 dự án thủy điện vận hành thương mại (31/05/2017)

Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm này, Nghệ An 10 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động, phát điện hòa lưới điện quốc gia, tổng mức đầu tư hơn 18.300 tỉ đồng, tổng công suất 697,5 MW, sản lượng điện trung bình năm hơn 2,2 tỷ kWh. Một số dự án khác đang trong quá trình đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh này hiện có 32 dự án, có quy mô 1.372,45 MW. Trong đó có 6 dự án có công suất 736MW thuộc quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 110/2007, còn lại là các dự án thủy điện thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt tại Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005.

Tính đến thời điểm này, Nghệ An 10 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động, phát điện hòa lưới điện quốc gia, tổng mức đầu tư hơn 18.300 tỉ đồng, tổng công suất 697,5 MW, sản lượng điện trung bình năm hơn 2,2 tỷ kWh. Một số dự án khác đang trong quá trình đầu tư.

Báo cáo Sở Công Thương Nghệ An cũng cho biết, các dự án thủy điện đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 600 lao động địa phương và trung bình mỗi năm đóng góp ngân sách hơn 200 tỉ đồng và gần 40 tỷ đồng tiền quỹ trồng lại rừng, dịch vụ môi trường rừng, như các nhà máy thủy điện: Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố.