SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2: Hòa đồng bộ thành công tổ máy tua bin hơi – máy phát (14/08/2011)

Vào lúc 17h ngày 13/08/2011, Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 đã hòa đồng bộ thành công và chính thức phát điện lên lưới điện Quốc gia tổ máy tuabin hơi - máy phát ST 10 (công suất 250 MW) vượt tiến độ 07 ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thời khắc vận hành ổ máy tuabin hơi - máy phát ST 10
Vào lúc 17h ngày 13/08/2011, Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 đãhòa đồng bộ thành công và chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia tổ máy tuabin hơi - máy phát ST 10 (công suất 250 MW) vượt tiến độ 07 ngày, đảm bảo an toaÌ€n tuyêÌ£t đối.Việc hòa đồng bộ thành công tổ máy Tuabin hơi – Máy phát ST 10 vượt tiến độ đánh dấu mốc quan trọng của Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Tổng thầu EPC – Liên danh LILAMA/PVC trong tiến trình khẩn trương hoàn thành công tác lắp đặt, nghiệm thu chạy thử chu trình hỗn hợp để đưa toàn bộ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành thương mại cuối tháng 10/2011. Sự kiện này sẽ góp phần tăng sản lượng điện hàng năm đạt trên 4 tỉ KWh, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước trong những năm tới.

Trước đó, 02 tổ máy Tuabin khí – Máy phát GT11 và GT12 với công suất 500MW của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã được đưa vào vận hành thương mại trước tiến độ từ cuối tháng 2/2011.

Toàn cảnh nhà máy Nhơn Trạch 2

Theo Quy hoạch điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì năm 2011 hệ thống điện Quốc gia cần phải có thêm 5.401 MW, năm 2012 là 6.554 MW và năm 2013 là 7.309 MW.

Việc đảm bảo cung ứng nguồn điện trong năm 2011 và những năm tiếp theo vẫn là bài toán khó của ngành Điện Việt Nam.

Vì thế, sự kiện tổ máy tuabin hơi – Máy phát số 10 của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 hòa đồng bộ thành công trong thời điểm này rất cần thiết, góp phần giải tỏa “cơn khát điện”, cải thiện đáng kể tình trạng thiếu hụt điện năng vào các thời gian cao điểm hiện nay.