SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chính thức được đưa vào vận hành thương mại 2 Tổ máy kể từ thời điểm 15 giờ ngày 12/5/2015 (18/05/2015)

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 12/5/2015, Tổ máy 2 dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1 đã được đưa vào vận hành thương mại sau quá trình chạy tin cậy, đảm bảo các điều kiện thông số kỹ thuật. Đây là mốc tiến độ quan trọng trong quá trình triển khai xây dựng NMNĐ Vũng Áng 1, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia và đặc biệt là mùa khô năm 2015.

Như vậy, sau khi Tổ máy số 1 dự án NMNĐ Vũng Áng 1 được cấp chứng chỉ PAC và đưa vào vận hành thương mại vào ngày 30/12/2014, đến thời điểm này, toàn bộ 02 Tổ máy dự án NMNĐ Vũng Áng 1 chính thức đi vào vận hành thương mại, đánh dấu thành công của đội ngũ công nhân, cán bộ, kỹ sư thuộc Ban quản lý dự án Điệc lực Dầu khí Vũng Áng- Quảng Trạch (Ban QLDA), Tổng thầu, các Nhà thầu trong việc lắp đặt, chạy thử và vận hành Tổ máy nhiệt điện có công suất lớn nhất cả nước từ trước đến nay (600MWx2). Đây cũng là thành tích chung và niềm tự hào lớn lao của tập thể cán bộ công nhân viên, lao động ngành Dầu khítrong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế địa phương.

Để đạt được kết quả quan trọng này, trong suốt thời gian triển khai xây dựng dự án NMNĐ Vũng Áng 1, tất cả các cán bộ, kỹ sư thuộc Ban QLDA, Tổng thầu, các Nhà thầu cùng với đội ngũ chuyên gia nước ngoài tư vấn của Chủ đầu tư, Tổng thầu đã nỗ lực ngày đêm làm việc, đồng thời cũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn và các ban chuyên môn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; sự quan tâm, hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Trong thời gian hơn 01 năm qua kể từ ngày hòa đồng bộ Tổ máy 1 lên lưới điện Quốc gia thành công (ngày 27/12/2013), dự án NMNĐ Vũng Áng 1 đã vận hành an toàn tuyệt đối và cung cấp cho lưới điện Quốc gia tổng số 1.894.340 MWh, đóng góp không nhỏ vào việc vận hành ổn định lưới điện Quốc gia và cung cấp lượng điện cần thiết trong mùa cao điểm.