SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhiệt điện Duyên Hải có vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD (22/04/2015)

Công ty có chức năng sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải…

Sau khi Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 của Trung tâm Điện lực Duyên Hải cơ bản đã hoàn thành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức công bố quyết định thành lập Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vào ngày 20/4.

Đến nay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 thuộc Dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải đã hoàn thành các hạng mục chính và đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và chính thức phát điện thương mại vào cuối tháng 7 tới.

Nhằm chuẩn bị cho việc tiếp nhận và vận hành nhà máy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định thành lập Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1, đặt tại ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất, kinh doanh điện năng và tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Dịp này Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho công bố các chức danh chủ chốt của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, ông Nguyễn Hữu Phiên được bổ nhiệm làm giám đốc.