SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (15/11/2021)

Ngày 12/11/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 6538/QĐ-DKVN về việc bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Trường, Thành viên Hội đồng quản trị PV Power giữ chức Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 2164/TB-ĐLDK và Quyết định số 6538/QĐ-DKVN

Trân trọng!