SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch 9 tháng đầu năm 2013 (23/10/2013)

     Với tinh thần nỗ lực hết khả năng, chủ động trong sản xuất kinh doanh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, kết thúc giai đoạn 9 tháng đầu năm 2013, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power đều được duy trì tốt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính theo kế hoạch Tập đoàn giao.

     Theo đó, PV Power đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đều có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2012. Tổng sản lượng điện ước đạt 12,21 tỷ kwh bằng 118% kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tổng Công ty ước đạt 18.144 tỷ đồng bằng 118% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ ước đạt 467 tỷ đồng bằng 323% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 233 tỷ đồng/(-19) tỷ đồng kế hoạch...

     Đối với công tác sản xuất kinh doanh điện, các nhà máy của Tổng công ty đều được vận hành an toàn hiệu quả, không để xảy ra sự cố chủ quan, đáp ứng tối đa sự huy động công suất của EVN/A0 nên sản lượng điện đã vượt mức 118% đối với kế hoạch đề ra.

 

Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Hủa Na

     Trong 9 tháng đầu năm 2013, sản lượng điện toàn Tổng Công ty đã vượt mức kế hoạch đề ra do công tác vận hành sản xuất của các nhà máy luôn được đảm bảo an toàn, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục, qui định theo lệnh điều độ của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0). Các nhà máy điện khí, luôn được huy động công suất tương đối cao, đặc biệt các tháng đầu năm, A0 đã huy động tối đa các tổ máy và tiêu thụ hết lượng khí cấp; đối với các nhà máy thủy điện tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã được vận hành tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, nếu không có một số yếu tố ảnh hưởng sau đây thì sản lượng điện sản xuất còn có thể đạt cao hơn.

     Về công tác đầu tư xây dựng, trong quý I/2013, với sự cố gắng nỗ lực, dự án thủy điện Hủa Na (180 MW) đã cơ bản hoàn thành đi vào vận hành thương mại cả hai tổ máy, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng đất nước, lễ khánh thành nhà máy đã được tổ chức vào ngày 20/9/2013; Dự án thủy điện Đakđrinh (125 MW) cơ bản đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ đề ra và đã tổ chức tích nước lòng hồ vào ngày 16/10/2013 và dự kiến phấn đấu đi vào vận hành phát điện trong quý IV/2013; Dự án thủy điện Nậm Cắt đã khắc phục xong sự cố ngày 30/5/2013 do mưa lũ và đã vận hành trở lại từ ngày 26/8/2013.

     Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, đầu tư, tài chính thì công tác an sinh xã hội cũng được PV Power tích cực triển khai thực hiện. Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan tâm chăm lo chu đáo, động viên tinh thần cho CBCNV. Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng huyện KonPlong, tỉnh KonTum 1,5 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng 02 điểm Trường Mầm non huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum 1,4 tỷ đồng; Cơ quan Tổng Công ty tự thực hiện 0,1 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng Nhà bán trú cho học sinh (thuộc vùng ảnh hưởng của Thủy điện ĐakĐrinh), tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng….

     Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch được giao, mục tiêu nhiệm vụ chính của Tổng công ty trong 3 tháng cuối năm 2013 là:

Sản lượng điện thương mại : 3.783 triệu kWh;

Doanh thu toàn Tổng công ty : 5.488 tỷ đồng;

Doanh thu công ty mẹ : 3.756 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 34,7 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 72,6 tỷ đồng.