SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP – TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT (01/07/2020)

Ngày 22/6/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ban hành Quyết định số 518/QĐ-ĐLDK về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
  • Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
  • Tên giao dịch tiếng Anh: PetroVietnam Power Technical Services Center.
  • Tên viết tắt tiếng Anh: PV Power TSC.
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đính kèm: Thông báo số 1261/TB-ĐLDK ngày 01/7/2020