SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường (28/04/2016)

          Từ ngày 22/4/2016 – 25/4/2016, 03 Đoàn công tác bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, cục cảnh sát PCTP về môi trường đã  tiến hành làm việc tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về công tác vận hành sản xuất và an toàn môi trường.
           Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh được xây dựng tại xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, hoạt động từ năm 2015. Với công suất thiết kế là 1.200MW bao gồm 02 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất là 600MW, sử dụng nhiên liệu gồm than cám 5A Hòn Gai và dầu.

 

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1          Nhận thức công tác Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo Luật Bảo vệ môi trường. Nhiều năm qua Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói chung và Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nói riêng luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
          Ban Quản lý dự án đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1” và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại quyết định số 1775/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2006; Đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Bãi chứa xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1” và được Bộ TNMT phê duyệt…
          Về các loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh: nước thải như nước làm mát bình ngưng, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước làm mát bơm thải sỉ đều được đưa vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Nước thải sản xuất sau khi xử lý được tái sử dụng cho hệ thống thải tro xỉ thông qua hệ thống đường ống và bơm gần như không thải ra môi trường. Nước thải sinh hoạt được phát sinh từ các tòa nhà của Nhà máy được xử lý riêng biệt bằng các thiết bị xử lý hợp khối MGB-JOKASO.
          Bụi và khí thải đã được Ban Quản lý xây lắp các hệ thống xử lý gồm: hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống lọc bụi túi, hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước biển, hệ thống khử NOX. Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý khí đạt quy chuẩn về môi trường được thải ra ngoài không khí qua ống khói.
          Đối với chất thải rắn thông thường, tro xỉ được vận chuyển đến bãi chứa xỉ cạnh nhà máy bằng hệ thống vận chuyển sử dụng nước. Tro bay được chuyển đến si lô tro bay bằng khí nén. Tro bay tại si lô được vận chuyển thông qua các đường xả khô/ướt. Các chất thải sinh hoạt hằng ngày, Nhà máy đã ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh (năm 2015) và Trung tâm Dịch vụ hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để vận chuyển và xử lý.
          Khu vực quản lý chất thải nguy hại, có kho lưu trữ chất thải nguy hại theo quy định, Chất thải nguy hại được phân loại lưu giữ theo quy định.
          Qua làm việc và lấy mẫu nước thải, nước biển tại ven khu vực nhà máy, cả ba Đoàn kiểm tra đều kết luận Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh và các nguồn gây ô nhiễm môi trường được khống chế theo quy định. Công ty đã đầu tư đồng bộ và hoàn thành các công trình xử lý môi trường/.