SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (07/09/2011)

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 25/8 vừa qua, đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, cùng đại diện các Ban Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có các đồng chí: Vũ Huy Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Tổng Công ty (TCT); Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; đại diện Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và Ban thanh tra nhân dân TCT.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Huy Quang đã báo cáo quá trình hoạt động và phát triển của TCT từ khi thành lập đến nay cùng chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển tới năm 2020, 2025. Đồng chí Nguyễn Duy Hinh trình bày báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại TCT. Từ khi thành lập đến nay, TCT luôn quan tâm đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy TCT đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, ban hành chỉ thị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hệ thống các văn bản quy định, quy chế nội bộ của TCT nhằm cụ thể hóa chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện tốt và nghiêm túc Quy chế dân chủ trong thời gian qua đã tạo nên sự hài hòa, sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong toàn thể cán bộ công nhân viên, góp phần làm nên những bước tăng trưởng vượt bậc của TCT. Kết quả đó được thể hiện: Năm 2009, sản xuất điện đạt 103% kế hoạch; Năm 2010, sản xuất kinh doanh “về đích trước” 80 ngày so với kế hoạch Tập đoàn giao; Tổng Công ty cũng là 1 trong 8 đơn vị của Tập đoàn “về đích trước” 3 chỉ tiêu: sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, doanh thu sản xuất điện đạt 109% kế hoạch và đạt 60 % kế hoạch cả năm 2011.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại TCT, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc và lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo TCT phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, chú trọng giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; lấy đoàn kết, nhất trí làm cơ sở, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty./.