SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sử dụng máy biến thế hiệu suất cao trong hệ thống lưới điện tại Việt Nam (17/01/2011)

(Vfej.vn)-Hội thảo “Thúc đẩy việc sử dụng máy biến thế Amorphous hiệu suất cao trong hệ thống lưới điện tại Việt Nam” do Ủy Ban tài chính Năng lượng sạch thuộc công ty Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities (MUMSS) phối hợp cùng Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM (ECC-HCMC) tổ chức trong ngày 12/1/2011 tại TP HCM.

may bien the

Hội thảo “Thúc đẩy việc sử dụng máy biến thế Amorphous hiệu suất cao trong hệ thống lưới điện tại Việt Nam”

Hội thảo là cơ hội Nhật Bản giới thiệu công nghệ máy biến thế sử dụng hiệu suất cao và các nghiên cứu ứng dụng khả thi trong ngành điện tại Việt Nam, một ngành quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cả nước. Điều này góp phần thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

Hội thảo diễn ra với các nội dung chính như: giới thiệu máy biến thế sử dụng lõi Amorphous hiệu suất cao giúp giảm 60% tổn thất không tải so với máy biến thế thông thường, các kết quả kiểm chứng sử dụng tại Việt Nam, xu hướng thị trường toàn cầu cũng như cơ chế tài chính hỗ trợ và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản

Chương trình hợp tác giữa ECC-HCMC và MUMSS được xúc tiến từ năm 2008 với các dự án nghiên cứu khả thi về máy biến thế, hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời hướng tới thực hiện CDM Trong thời gian tới, ECC-HCMC và MUMSS sẽ tiếp tục có những hợp tác trong việc điều tra tình hình sử dụng máy lạnh, máy nước nóng trong khách sạn, các hợp tác hình thành công ty dịch vụ năng lượng ESCO ở Việt Nam.


(Theo Vfej.vn)