SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tăng giá điện sản xuất, giảm giá điện sinh hoạt (11/06/2013)

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm mới của dự thảo là, giá điện sinh hoạt sẽ giảm số bậc thang lũy tiến. Với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, giá bán lẻ điện tính theo các cấp điện áp.

 

Biểu giá điện mới sẽ áp dụng thống nhất toàn quốc

Cụ thể, số bậc thang cho điện sinh hoạt được giảm xuống còn sáu bậc so với bảy bậc hiện hành, giá được tăng dần theo thứ tự bậc thang. Trước đây, giá điện ở bậc thang đầu tiên 0-50kWh (dành cho người thu nhập thấp đã đăng ký với EVN) có giá bán bằng giá thành điện bình quân thì nay bậc thang đầu tiên (từ 0 - 50 kWh) có mức giá không lớn hơn 80% mức giá bán lẻ điện bình quân. Nếu trong 3 tháng liên tiếp, tổng lượng điện sử dụng của hộ đã đăng ký vượt quá 150 kWh thì tự động chuyển sang bậc thang thứ 2 (từ 0 - 100 kWh) và chịu mức giá như các hộ sử dụng điện sinh hoạt khác (không lớn hơn mức giá bán lẻ điện bình quân). Những hộ sử dụng  điện sinh hoạt từ trên 101 kWh trở lên sẽ được điều chỉnh giảm. Cụ thể, từ kWh thứ 101-200 chỉ bằng 108% giá điện bình quân (thay vì 106% - 134% như hiện nay); từ kWh 201-300 chỉ bằng 138% giá điện bình quân (thay vì 145%); giá điện từ kWh 301-400 là 154% (thay vì 155%). Tuy nhiên, từ kWh 401 trở lên, giá điện sinh hoạt sẽ bằng 165% giá điện bình quân, tăng 6% so với mức 159% giá điện bình quân hiện nay.

Dự thảo quy định, biểu giá điện mới sẽ áp dụng thống nhất toàn quốc cho các nhóm khách hàng sử dụng điện lưới quốc gia và các khách hàng sử dụng điện tại khu vực chưa nối lưới điện quốc gia. Khoản lỗ do áp dụng giá điện thống nhất toàn quốc được tính vào giá điện chung toàn quốc đối với các khu vực do EVN bán điện hoặc được bù trực tiếp từ ngân sách nhà nước tại các khu vực khác.

Với các ngành sản xuất, biểu giá bán lẻ điện mới cho cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV sẽ tăng 2-6% so với biểu giá điện 2011. Đơn vị sử dụng điện giờ bình thường và giờ cao điểm sẽ phải chịu mức tăng là 2%, giá điện giờ thấp điểm phải chịu mức tăng 6%. Ở cấp điện áp từ 110kV trở lên, giá điện giờ cao điểm và bình thường giữ nguyên, riêng giờ thấp điểm tăng 5%. Tăng mạnh nhất là cấp điện áp từ dưới 6kV (giờ bình thường và giờ cao điểm tăng 4%, giờ thấp điểm tăng tới 7%). Điểm mới của dự thảo lần này là có sự phân nhóm cụ thể hơn, chi tiết hơn với các đối tượng khách hàng, trong đó tách riêng các ngành sản xuất thép, xi măng chứ không tính chung cho tất cả các ngành sản xuất như hiện nay. Theo đó, giá điện sản xuất sẽ áp mức riêng cao hơn giá bán lẻ điện bình quân, tùy cấp điện áp và thời gian sử dụng điện.

Với nhóm đối tượng kinh doanh (nhà hàng, khách sạn...), tùy cấp điện áp và giờ sử dụng, giá bán điện cho đối tượng này sẽ giảm 3-9%. Nguyên nhân là hiện nay, các hộ kinh doanh đang trả giá rất cao so với ngành sản xuất. Ngay cả khi giảm 9% (cho giá giờ cao điểm, cấp điện áp dưới 6kV) thì mức giá cho mục này vẫn ở mức 248% giá bán điện bình quân - cao nhất so với tất cả các đối tượng...

Trong dự thảo, Bộ Công Thương được giao trách nhiệm nghiên cứu xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần. Bên cạnh tính giá điện theo điện năng sẽ tính giá điện theo công suất. Bộ Tài chính được giao nghiên cứu để trình phương án điều chỉnh mức hỗ trợ (hiện ở mức 30.000 đồng/tháng) cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội để phù hợp tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.