SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thẩm định dự án đầu tư cấp điện huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm (14/06/2013)


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức cuộc họp do ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng Giám đốc EVN chủ trì thẩm định dự án đầu tư cấp điện huyện đảo Lý Sơn từ lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm 22kV xuyên biển.
 
 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Lộc cho biết, việc cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững an ninh biển đảo và chủ quyền của quốc gia, cần thiết có một cơ chế riêng để thực hiện. Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của Chính phủ giao, các bên liên quan phải thật sự nỗ lực phấn đấu để đáp ứng được các mốc tiến độ quan trọng sau: Trình Bộ Công Thương phê duyệt dự án đầu tư và trình Chính phủ xin cơ chế thực hiện riêng cho dự án trong tháng 6/2013; Phê duyệt dự án đầu tư và cơ chế thực hiện trong tháng 8/2013; Chọn lựa nhà thầu EPC (thiết kế - cung cấp cáp - thi công) đầu tháng 9/2013; Khảo sát biển để phục vụ công tác thiết kế đến cuối tháng 9/2013; Sản xuất cáp và vận chuyển đến công trường trước tháng 3/2014; Thi công lắp đặt cáp, nghiệm thu đóng điện trước tháng 9/2014.

Trước mắt, Công ty Tư vấn xây dựng điện 4 sẽ phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung hiệu chỉnh dự án theo nội dung đã thẩm định và trình EVN trước ngày 20/6/2013. Các ban chức năng của EVN sẽ soạn thảo cơ chế và tờ trình để trình Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt. Sau khi đề án được duyệt, EVNCPC khẩn trương triển khai các bước tiếp theo nhằm đáp ứng tiến độ dự án.

Về phía UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Lộc kiến nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương để bổ sung dự án vào qui hoạch của tỉnh, có ý kiến chính thức về phương án cấp điện bằng năng lượng gió và mặt trời của Công ty Xúc tiến đầu tư Đất Việt và chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng dự án.