SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tháng 9: Huy động mọi nguồn điện (05/09/2013)

Theo EVN, trong tháng 8/2013, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 11,501 tỷ kWh, sản lượng điện trung bình đạt 371 triệu kWh/ngày, điện thương phẩm ước đạt 10,1 tỷ kWh.

 

Lũy kế 8 tháng năm 2013, sản lượng toàn hệ thống ước đạt 87,055 tỷ kWh, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm trước, điện thương phẩm ước đạt 75,969 tỷ kWh, tăng 9,64% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng điện thương phẩm nội địa tăng 9,53%. Sản lượng điện tiết kiệm của cả nước trong 8 tháng năm 2013 ước đạt 1.696,895 triệu kWh, bằng 2,2% điện thương phẩm.

Tháng 8/2013 cũng là thời gian cao điểm các nhà máy thủy điện được tập trung huy động ở mức cao nhất từ đầu năm. Một số hồ thủy điện như Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang… đã xả nước để điều tiết lũ theo công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương.

Dự kiến, trong tháng 9/2013, phụ tải của hệ thống điện có thể đạt 365,5 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 19.100 MW.

Theo thông báo của PV Gas, từ ngày 7/09 đến 16/9/2013, hệ thống cấp khí Nam Côn Sơn sẽ ngừng hoạt động để bảo dưỡng và sửa chữa. Việc này sẽ ảnh hưởng đến cụm nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ- Bà Rịa, Nhơn Trạch và cụm khí điện đạm Cà Mau (được cung cấp khí từ 2 nguồn khí Cửu Long, Nam Côn Sơn và mỏ PM3). Sản lượng khí phải ngừng cấp cho các nhà máy điện trong 9 ngày sẽ vào khoảng 6,5 - 8 triệu m3/ngày

Với mục tiêu vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện, đặc biệt trên lưới điện miền Nam trong thời gian cắt khí Nam Côn Sơn, EVN sẽ khai thác các nhà máy thủy điện miền Bắc để tận dụng nước về phù hợp với mục tiêu tích nước, huy động tối đa thủy điện miền Nam và miền Trung trong thời gian cắt khí Nam Côn Sơn, khai thác các tổ máy nhiệt điện than đảm bảo điện áp miền Bắc, khai thác các tổ máy tua bin khí theo nhu cầu tích nước các hồ miền Nam và đảm bảo điện áp miền Nam; mua điện Trung Quốc ở mức thấp nhằm đảm bảo tối ưu sản lượng thủy điện miền Bắc để cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn cho hệ thống điện.

Các nguồn nhiệt điện dầu DO, FO sẽ huy động tối đa các tổ máy phát điện trong thời gian ngừng cấp khí. Dự kiến, sản lượng nhiệt điện dầu phải huy động trong tháng 9/2013 khoảng 358,6 triệu kWh.