SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 3 NĂM 2022 (13/07/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch Quý 3/2022

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2022

Trân trọng!