SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 (13/01/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư năm 2021Trân trọng!