SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08/2022  (08/08/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 07/2022 và kế hoạch tháng 08/2022.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư tháng 07/2022

Trân trọng!