SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA PV POWER (19/01/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021.

CHI TIẾT: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021