SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thưởng Tết Tân Mão ‘xôm’ nhất hơn nửa tỷ đồng (28/12/2010)

(DĐDN)- Chiều 27/12, cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM đã công bố mức tiền lương, thu nhập năm 2010 và tiền thưởng trong dịp tết Tân Mão của các doanh nghiệp tại địa phương. Kỷ lục thưởng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại TP Hồ Chí Minh là 532 triệu đồng nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ cố gắng thưởng cho lao động dược 200.000 đồng.

Hà Nội: Thưởng Tết cao hơn năm trước
Phó Giám đốc sở Lao động- thương binh và xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, báo cáo từ 300 doanh nghiệp cho thấy tiền thưởng tết năm nay cao hơn năm trước. Mức thưởng tết cao nhất của Hà Nội năm nay là 72,9 triệu đồng, mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Cụ thể tại Hà Nội, mức thưởng tết bình quân trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 3,55 triệu đồng/người. Người nhận mức thưởng dự kiến thấp nhất là 200.000 đồng; mức cao nhất là 40 triệu đồng/người.

Trong doanh nghiệp cổ phần nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối, mức thưởng tết bình quân là 3,84 triệu đồng/người. Người nhận mức thưởng cao nhất là 72,9 triệu đồng; thấp nhất là 500.000 đồng.

Trong doanh nghiệp FDI, tiền thưởng tết bình quân là 4,22 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 72,720 triệu đồng; thấp nhất là 500.000 đồng.

Trong doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng tết bình quân là 1,76 triệu đồng/người, giảm 3,6% so với năm 2009. Người lao động có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng; thấp nhất là 400.000 đồng.

Tại TP HCM, theo phó Giám đốc sở Lao động- thương binh và xã hội Nguyễn Văn Xê, kết quả tổng hợp từ 1.140 doanh nghiệp cho thấy mức thưởng cao nhất thuộc về nhưng doanh nghiệp ngành điện tử, sản xuất sữa, nhựa, dịch vụ giao nhận, kinh doanh địa ốc, vàng. Doanh nghiệp sản xuất qui mô vừa và nhỏ thuộc các ngành sử dụng nhiều lao động như giày da, may mặc, dịch vụ bảo vệ có mức thưởng thấp. Mức thưởng trung bình người lao động nhận được là một tháng lương.

Cụ thể, tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mức cao nhất là 70 triệu đồng; thấp nhất là 4,9 triệu đồng. Trong doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước mức cao nhất là 350 triệu đồng; thấp nhất là gần 2,9 triệu đồng. Trong doanh nghiệp dân doanh mức cao nhất là 150 triệu đồng; thấp nhất là 1,9 triệu đồng. Trong doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 532 triệu đồng; thấp nhất 1,5 triệu đồng.

Với các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, mức thưởng cao nhất là 376, 7 triệu đồng; thấp nhất là 900.000 đồng. Các doanh nghiệp FDI ở đây cũng báo cáo mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng; thấp nhất là 1,2 triệu đồng. Thời gian phát thưởng tết cho người lao động trong khoảng từ ngày 15.12.2010 đến 31.1.2011.

Như vậy tới thời điểm này đã có bốn địa phương công bố mức thưởng tết là Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM và Hà Nội, trong đó mức thưởng cao nhất thuộc về TP HCM là 532 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Lương tăng không đuổi kịp giá

Về mức lương của người lao động tại Hà Nội, ông Hùng cho biết, thu nhập bình quân của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 3.850 triệu đồng/tháng, tăng 37,5% so với năm 2009. Thu nhập bình quân cao nhất là 27 triệu đồng/tháng thuộc về các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ. Mức thu nhập bình quân thấp nhất là 1,240 triệu đồng/tháng ở các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, da giày.

Tại những doanh nghiệp cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối, mức thu nhập bình quân đạt là 4,09 triệu đồng/tháng. Người có thu nhập cao nhất là 72,9 triệu đồng/tháng; thấp nhất là 1 triệu đồng/tháng.

Trong doanh nghiệp dân doanh tiền lương bình quân là 3 triệu đồng/tháng, tăng 1,31 lần so với năm 2009. Người có thu nhập thấp nhất ở loại hình doanh nghiệp này là 1,2 triệu đồng/tháng tập trung ở những lao động giản đơn, chưa qua đào tạo. Người có thu nhập cao nhất là 15,5 triệu đồng/tháng.

Trong doanh nghiệp FDI tiền lương bình quân đã tăng 2,9% so với năm 2009, đạt gần 2,9 triệu đồng/tháng. Người có mức lương cao nhất ở khối doanh nghiệp FDI là 60 triệu đồng/tháng; thấp nhất là 1,274 triệu đồng/tháng.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, mức lương bình quân trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp, là 5,536 triệu đồng/tháng. Tiếp đến là mức lương bình quân trong doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước là 4,03 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp FDI là 3,797 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp dân doanh là 3,198 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, mức chênh lệch tiền lương lớn nhất thuộc về các doanh nghiệp FDI với mức cao nhất là 376,486 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 1,876 triệu đồng/tháng, chênh lệch hơn 200 lần. Tiếp đến là mức chênh lệch trong doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước là 37,5 lần (cao nhất là 150 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 4,03 triệu đồng/tháng). Doanh nghiệp dân doanh có mức chênh lệch thấp hơn là 54,85 lần (cao nhất là 100 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 1,823 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có mức chênh thấp hơn là 14,6 lần (cao nhất là 40 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 2,734 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, cơ quan quản lý thừa nhận đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn do giá cả hàng hóa liên tục leo thang.

(Theo DĐDN)