SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tình hình sản xuất-kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 (16/09/2011)

Hoàn thành mục tiêu

Trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức của 6 tháng đầu năm 2011, PV Power đã xuất sắt hoàn thành kế hoạnh đề ra.

Năm 2011 là năm đầu tiên Tổng công ty ĐLDK Việt Nam thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt. Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2010, ngay từ những ngày đầu năm, lãnh đạo Tổng công ty ĐLDK Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trên cả 3 lĩnh vực then chốt. Đó là: Sản xuất kinh doanh điện; Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và Phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ Điện lực Dầu khí.

Trong bối cảnh năm 2011 nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của sự suy thoái từ những năm qua; trong nước tốc độ lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của nền kinh tế. Trước tình hình đó, ngành điện nói chung và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt do những biến động về giá dầu, giá khí, tỷ giá ngoại tệ, tình hình thời tiết và tốc độ tăng trưởng công nghiệp thấp đã ảnh hưởng trưÌ£c tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam.

Trước những khó khăn thách thức đó, lãnh đạo Tổng công ty ĐLDK Việt Nam đã có những điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo, điều hành toàn Tổng công ty nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với những biện pháp quyết liệt, những điều chỉnh kịp thời, kết thúc 6 tháng đầu năm 2011, cơ bản toàn Tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đó là:

- Về chỉ tiêu sản lượng điện: Đạt 7,131 tỷ kWh bằng 100% kế hoạch đề ra, bằng 107% cùng kỳ năm 2010 và đạt 58% kế hoạch cả năm.

- Về doanh thu toàn Tổng công ty đạt 9.650 tỷ đồng và là một trong 13 đơn vị của Tập đoàn có tốc độ tăng trưởng doanh thu vượt 20% so với cùng kỳ năm 2010.

- Về lợi nhuận: Đạt 260 tỷ đồng (chưa tính chênh lệch tỷ giá) và là một trong 6 đơn vị của Tập đoàn đạt mức doanh thu trước thuế trên 120% so với Kế hoạch.

- Nộp ngânsách 6 tháng đầu năm đạt 153 tỷ đồng và là một trong 10 đơn vị của Tập đoàn có mức nộp ngân sách vượt 120% so với kế hoạch.

5 sự kiện nổi bật

1. Sản xuất điện đạt 30 tỷ kWh vào ngày 18/4/2011.

2. Dự án Nhơn Trạch 2: Đưa vào vận hành chu trình đơn Tua bin khí số 1 vượt 8 ngày và Tua bin khí số 2 vượt 24 ngày.

3. Tổ chức chặn dòng sông Rin và Khởi công dự án thủy điện Đăkđrinh thành công vào ngày 23/01/2011.

4. Ký hợp đồng EPC và tổ chức khởi công dự án nhiệt điện than Thái Bình 2 vào ngày 01/3/2011.

5. Đàm phán thành công và Tổ chức ký Hợp đồng tín dụng trị giá 178 triệu USD cho dự án thủy điện Đăkđrinh.

Vượt qua thách thức

Bất chấp những khó khăn, PV P đã nỗ lực tói đa và có những giải pháp quyết liệt để đạt được kết quả khả quan trong tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính.

Thách thức

Giải pháp

Vượt qua

Sản lượng điện

1.Do lượng khí cấp hạn chế (đăÌ£c biêÌ£t trong các tháng 4, 5, 6) đã ảnh hưởng đến sản lượng của Nhà máy Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2;

2.Thời tiết 3 tháng 4-5-6 có những diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến việc huy động của Ao đối với các nhà máy chạy khí; Trong 3 tháng này các nhà máy Cà Mau 1 và Cà Mau 2 chỉ đạt sản lượng 90-95% so với kế hoạch đề ra;

3.Tốc độ tăng trưởng công nghiệp thấp, chỉ đạt 8-10% so với kế hoạch dự báo đầu năm là 15-18% đã ảnh hưởng đến nhu cầu phụ tải toàn hệ thống.

Do có sự chuẩn bị tốt nên Tổng công ty luôn chủ đôÌ£ng sãn saÌ€ng với đôÌ£ khả duÌ£ng cao nhất có thể nên các NMĐ của Tổng Công ty cơ bản đều vâÌ£n haÌ€nh ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

- NMĐ CaÌ€ Mau 1 đạt 2,307 tỷ kWh bằng 96% kế hoạch 6 tháng và bằng 54% với KH năm 2011;

- NMĐ CaÌ€ Mau 2 đạt 2,469 tỷ kWh bằng 99% kế hoạch 6 tháng và bằng 61% với kế hoạch năm 2011;

- NMĐ Nhơn Trạch 1 đạt 1,805 tỷ kWh bằng 117% kế hoạch 6 tháng và bằng 67% kế hoạch năm 2011;

- NMĐ Nhơn Trạch 2: Tuy mới đưa vào vận hành chu trình đơn nhưng đã cung cấp ổn định cho lưới điện quốc gia 550 tỷ kWh bằng 81% kế hoạch 6 tháng và bằng 37% kế hoạch năm 2011. Nguyên nhân cơ bản so Nhà máy Nhơn Trạch 2 chưa hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm là do thiếu hụt về lượng khí và cần sự ổn định trong giai đoạn đầu chạy chu trình đơn các tổ máy.

Tài chính

- Nợ đọng của EVN hiện nay đã hơn 10.000 tỷ đồng bằng 80% vốn điều lệ của Tổng công ty, làm ảnh hưởng đến việc cân đối dòng tiền trả nợ cho PVGas, Pvoil cũng như trả nợ vốn vay cho các tổ chức tín dụng. Đến nay lãi chậm trả của EVN đã hơn 500 tỷ đồng.

- Nhà nước có sự điều chỉnh tỷ giá USD đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

- Diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán, làm giảm khả năng tái cơ cấu/thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần.

Trước những bất lợi nêu trên, lãnh đạo Tổng công ty đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất rà soát lại toàn bộ hệ thống chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật nhằm hạ giá thành sản phẩm, cắt giảm 10% chi phí chi tiêu thường xuyên; cắt bỏ các khoản đầu tư hạ tầng, phương tiện đi lại chưa cần thiết.... nên đã mang lại những hiệu quả tích cực.

- Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 9.650 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 53% kế hoạch năm. Khoản doanh thu này chưa tính đến hơn 500 tỷ đồng doanh thu của Nhà máy Nhơn Trạch 2 được hạch toán lỗ lãi sản xuất thử vào giá thành công trình.

- Lợi nhuận sản xuất kinh doanh đaÌ£t 260 tỷ đồng, bằng 133% KH 6 tháng đầu năm và đaÌ£t 71% KH năm (lợi nhuận này chưa tính CLTG ngoại tệ).

- Lao động: 1.418 người, bằng 100% KH 6 tháng đầu năm và đaÌ£t 93% KH năm;Thu nhập bình quân: 17,6 triệu đồng/người-tháng.

hoạt động dịch vụ:

- Đối với PVPS: Trong thời gian qua đã được HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ đến năm 2015, theo đó đến năm 2015 công tác dịch vụ vận hành bảo dưỡng của PVPS chiếm 60-80% tổng doanh thu dịch vụ trong lĩnh vực O&M với tổng doanh thu từ 5.500-6.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm PVPS đã cùng các đơn vị sản xuất điện vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Mặc du vậy, doanh thu dịch vụ của PVPS đạt 422 tỷ đồng chỉ bằng 39% kế hoạch năm và nguyên nhân cơ bản do đang trong quá trình chuyển đổi chủ thể hợp đồng LTMA cho dự án Nhơn Trạch 2.

- Đối với các đơn vị PVPE và PCC: Thời gian qua đã rất nỗ lực triển khai cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dư án nhiệt điện than do PVN làm chủ đầu tư song song với việc tư vấn các dự án thủy điện/phong điện do PVPower làm chủ đầu tư. Đến nay PVPE và PCC đã liên danh với các đơn vị tư vấn mạnh nước ngoài để cung cấp các dịch vụ thiết kế, quản lý dự án, tư vấn kỹ thuật cho các dự án Thái Bình 2, Quảng Trạch 1, Long Phú 1 và Sông Hậu 1. Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm của các đơn vị tư vấn thuộc PVPower đã vượt kế hoạch đề ra và có tốc độ tăng trưởng khá cao từ 15-20% so với cùng kỳ 2010.

Triển khai các Hợp đồng PPA

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty ĐLDK Việt Nam đã tham gia đàm phán với EVN và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề các bên chưa thống nhất và kéo dài. Cụ thể như sau:

- Nhà máy Cà Mau 1&2: Hai bên vẫn chưa thống nhất đươÌ£c chi phí O&M cho các năm 2007/2008/2009 của NMĐ Cà Mau 1&2 (bao gồm thuế VAT) khoảng 895 tỷ đôÌ€ng, điêÌ€u naÌ€y ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty;

- Nhà máy Nhơn Trạch 1: CoÌ€n vướng mắc môÌ£t số điểm như IRR để tính phí công suất, chi phí bảo hiểm tài sản, chi phí O&M. Điều này ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh của Nhơn Trạch 1 và ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa.

- Nhà máy Nhơn Trach 2: Đã ký chính thức PPA giai đoạn chạy thử nghiệm thu vào ngày 21/02/2011 và đã ký PPA giai đoạn vận hành thương mại Chu trình đơn ngày 13/04/2011. Riêng với PPA trong giai đoạn vận hành thương mại chu trình hỗn hợp, về cơ bản, hai bên đã thống nhất các nội dung chính trong Hợp đồng đang trình lãnh đạo cấp cao xem xét.

- PPA của Nhiệt điện Vũng Áng 1, Thuỷ điện Hủa Na vaÌ€ PPA của Phong điện Phú Quý: TCT đang triển khai phương án giá điện và dự thảo theo mô hình thông tư 41. HiêÌ£n nay PVN/PVPower đang tiếp tục đàm phán với EVN/EPTC để thống nhất những vấn đề còn lại.

Song song với việc đàm phán các điều khoản PPA, Tổng công ty đang tiến hành chuyển đổi sang dạng Hợp đồng sai khác CfD.

Sẵn sàng gia nhập thị trường điện cạnh tranh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian qua, PVPower đã tổ chức chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị để tham gia thị trường điện cạnh tranh. Đến nay các điều kiện về cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý, các quy định nội bộ về chào giá, xác định giá và hệ thống thông tin đã hoàn tất. Từ ngày 24/6/2011, PVPower đã thử nghiệm chào giá nội bộ và đến 1/7/2011 đã tham gia thị trường (ảo) do Ao điều hành. Bước đầu của việc chào giá khẳng định PVPower đã sẵn sàng tham gia khi thị trường chính thức vận hành.

Đầu tư hiệu quả xây dựng cơ bản

Giá trị đầu tư XDCB:

Tổng giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đâÌ€u năm 2011 đạt 3.256 tỷ đôÌ€ng, cuÌ£ thể như sau:

-ĐâÌ€u tư XDCB vaÌ€ mua sắm TSCĐ (vốn chủ sở hữu) đaÌ£t 17 tỷ đôÌ€ng đaÌ£t 77% KH 6 tháng đâÌ€u năm 2011 vaÌ€ bằng 31% KH năm 2011;

-Tổng giá triÌ£ đâÌ€u tư của các Công ty thaÌ€nh viên đaÌ£t 3.239 tỷ đôÌ€ng, trong đó:

+Vốn PVN/PVPower: 684 tỷ đôÌ€ng, đaÌ£t 140% KH 6 tháng đâÌ€u năm vaÌ€ đaÌ£t 71% KH năm 2011;

+Vốn vay + Khác đaÌ£t: 2.555 tỷ đôÌ€ng (PVN không giao chỉ tiêu naÌ€y).

1.TiÌ€nh hiÌ€nh thưÌ£c hiêÌ£n giải ngân:

Tổng giá trị thực hiện giải ngân 6 tháng đâÌ€u năm 2011 đạt 3.164 tỷ đôÌ€ng, cuÌ£ thể như sau:

-Giải ngân Vốn PVN cấp đaÌ£t: 697 tỷ đôÌ€ng đaÌ£t 136% KH 6 tháng đâÌ€u năm vaÌ€ đaÌ£t 69% KH năm 2011, trong đó:

-Giải ngân vốn vay + khác đaÌ£t: 2.467 tỷ đồng (PVN không giao chỉ tiêu naÌ€y).

2.TiÌ€nh hiÌ€nh thưÌ£c hiêÌ£n các dưÌ£ án:

-DưÌ£ án nhiệt điện Thái Bình 2: Tổng công ty đã hoàn thành các công tác bàn giao cho Tập đoàn.

-Dự án thủy điện Luang Prabang: Theo chỉ đạo của Chính phủ, dự án đã tạm dừng. Hiện nay Tổng công ty đang xúc rà soát hồ sơ dự án, báo cáo Tập đoàn hoàn trả chi phí đầu tư.

-Dự án NMĐ Nhơn Trạch 2: Dự án đang được triển khai tốt, vượt kế hoạch tiến độ đề ra, NMĐ Nhơn Trạch 2 đã chạy thử nghiệm thaÌ€nh công Chu trình đơn vaÌ€ đưa vào vận hành thương mại sớm hơn kế hoạch.

-Dự án thủy điêÌ£n Hủa Na: Dự án có điều kiện địa chất tuyến hầm rất phức tạp và có nhiều sai khác so với thiết kế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công và phát sinh chi phí đầu tư. Hiện tại, công tác thi công các hạng mục công trình chính đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Phấn đấu hoàn thành thông hầm dẫn nước vào 31/8/2011. Đối với haÌ£ng muÌ£c đường dây 220: công tác cung cấp cột thép cơ bản đáp ứng được tiến độ.

-Dự án thủy điêÌ£n Đakđrinh: Ngày 23/01/2011, dự án đã được khởi công ngăn dòng lấp sông. Đã hoàn thành phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh. Nhìn chung, tiến độ thi công dự án đang bị chậm so với Tổng tiến độ được phê duyệt trong thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 khoảng 4 tháng (do rất nhiều nguyên nhân: thiết bị thi công của nhà thầu chưa đảm bảo; nguồn điện thi công chưa ổn định; tiến độ GPMB ). Trong quá trình ĐTXD công trình các Cổ đông tham gia không góp vốn kịp thời làm chậm công tác thanh toán giải ngân cho Nhà thầu thi công. Hiện tại một số Cổ đông đang có ý kiến xin dừng góp vốn (trong đó có LICOGI), nên một phần quan trọng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án.

-Dự án thủy điêÌ£n Nậm Cắt: Tiến độ thực hiện dự án đang bị chậm so với tiến độ cấp 3 gần một năm, các công việc phải hoàn thành đều vượt quá thời hạn qui định TCT đang tập trung triển khai quyết liệt công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, hướng tới mục tiêu phát điện của dự án trong quý IV/2011.

-Dự án phong điện Phú Quý: Liên danh nhà thầu (LDNT) dự kiến tiến độ cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời (PAC) của dự án vào ngày 11/9/2011, trượt khoảng 6 tháng so với tiến độ thành đã phê duyệt. Hiện nay Tổng công ty đang làm việc với nhà thầu để đề ra biện pháp xử lý, thậm chí thay đổi Tổng thầu với mục tiêu phát điện trong quý IV/2011.

-Dự án nhà máy phong điện Hòa Thắng: Dự án đã được tỉnh Bình Thuận chấp thuận đưa vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận trình Bộ Công Thương phê duyệt. Hiện nay, PV Power đang khảo sát, nghiên cứu đánh giá nguôÌ€n thiết biÌ£ có giá phuÌ€ hơÌ£p vaÌ€ triển khai bước lưÌ£a choÌ£n nhaÌ€ thâÌ€u LâÌ£p FS cho giai đoaÌ£n 1.

-Dự án phong điện tại tỉnh Ninh Thuận: TCT đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo đầu tư dự án nhà máy phong điện Thuận Bắc và xin bổ sung dự án vào Quy hoạch điện lực tỉnh Ninh Thuận.

-Dự án điện sử dụng khí LNG: TCT cùng với PV Gas đang xem xét thị trường khí, khả năng cung cấp LNG, vị trí kho cảng nhập khẩu LNG từ đó xác định vị trí NMĐ sử dụng LNG phù hợp. TCT đã tiến hành làm việc với đối tác Mitsubishi/Petronas để nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư xây dựng NMĐ sử dụng khí LNG. Tuy nhiên các bên vẫn chưa thống nhất đươÌ£c hiÌ€nh thức phát triển dưÌ£ án.

-Các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: TCT đã tiến hành rà soát, xem xét các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, cuÌ£ thể ngày 19/5/2011 vaÌ€ 12/07/2011, TCT đã có văn bản gửi UBND tỉnh/Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa đề xuất được khảo sát, nghiên cứu, đầu tư các dự án thủy điện nêu trên.

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1./ Công tác thanh kiểm tra:

Trong 6 tháng vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty đã chuẩn bị đầy đủ, hoàn chỉnh báo cáo giải trình và đã có kết luận cụ thể đối với các lĩnh vực thanh kiểm tra:

-Tháng 4/2011: Hoàn thành việc phục vụ kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Tập đoàn. Kết quả kiểm tra về công tác sản xuất kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp 2010-2011 đã phản ánh đầy đủ hiện trạng của Tổng công ty. Kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra đánh giá tốt những mọi mặt công tác của Tổng công ty và Tổng công ty cũng đã hoàn thành những kiến nghị sau kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV PVN;

-Tháng 5/2011: Hoàn thành việc kiểm tra công tác đấu thầu tại Tổng công ty và các đơn vị. Theo thông báo kết luận của Chủ tịch HĐTV PVN, công tác đấu thầu tại đơn vị đã tuân thủ theo đúng quy định hiện hảnh của nhà nước.

-Tháng 5-6/2011: Thanh tra Chính phủ đã tiến hành công tác thanh tra tại PVPower về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB và quản lý vốn tại đơn vị từ năm 2007 đến thời điểm kiểm tra. Kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng công ty từ khi thành lập đến nay, đặc biệt trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Những kiến nghị của PVPower về nợ đọng của EVN và những khó khăn khi tham gia thị trường điện cạnh tranh đã được Thanh tra Chính phủ ghi nhận để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Nghị quyết 1999/NQ-DKVN ngày 19/8/2010, trong thời gian qua Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo tái cơ cấu các đơn vị thành viên. Đến nay, kết quả như sau:

-Công tác Cổ phần hóa Nhơn Trạch 1: Đến nay PVPower đã hoàn tất việc xác định giá trị doanh nghiệp và đã trình Ban chỉ đạo xem xét. Hiện nay PVPower đã ký Hợp đồng với PSI về tư vấn phương án cổ phần hóa và tìm kiếm cổ đông chiến lược.

-Niêm yết cổ phiếu:

+ PVPS: Ngày 07/01/2011 đã thực hiện niêm yết 150 triệu cổ phiếu của PVPS mã PPS lên sàn giao dịch chứng khoán HNX;

+ Nhơn Trạch 2: Ngày 10/5/2011 đã hoàn thiện và nộp hồ sơ lên HNX. Trong thời gian tới sẽ chuyển đổi sàn giao dịch từ Upcom sang HNX.

+ PVPE: PVPE đã phối hợp PSI nộp hồ sơ niêm yết lên HNX.

-Hoàn thành việc giải thể PMC1 và PMC2 để thành lập Công ty PCC, đến nay đơn vị đã hoạt động ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

-PVPower đã thành lập Ban chuẩn bị sản xuất nhà máy Vũng Áng 1 tiến tới thành lập Công ty để tiếp quản dự án.

*

Mục tiêu phía trước

Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011

Nhằm tiến tới hoàn thành KH 6 tháng cuối năm và KH cả năm 2011, TCT đã ban hành Chương trình hành động nhăÌ€m quán triệt trong toàn TCT phấn đấu hoaÌ€n thaÌ€nh KH năm 2011. Trong đó đã đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

1.Sản lượng điện thương mại:

Tổng sản lượng điêÌ£n kế hoaÌ£ch đạt: 5,402 tỷ kWh; Trong đó:

-NMĐ Cà Mau 1: 1,859 tỷ kWh;

-NMĐ Cà Mau 2: 1,551 tỷ kWh;

-NMĐ Nhơn Trạch 1: 1,161 tỷ kWh;

-NMĐ Nhơn Trạch 2: 0,817 tỷ kWh;

-Cố gắng phát điện dự án Nậm Cắt và Phú Quý trong quý IV/2011;

2.Chỉ tiêu kế hoạch tài chính:

-Vốn điều lệ: 12.188 tỷ đồng;

-Tổng doanh thu toàn TCT:8.302 tỷ đồng;

-Lợi nhuận SXKD:170 tỷ đồng (chưa tính CLTG)

3.Các mục tiêu chính:

3.1 Về sản xuất kinh doanh:

-Đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện, phấn đấu vượt sản lượng đề ra;

-Tập trung thưÌ£c hiêÌ£n tốt công tác trung tu NMĐ Cà Mau 2, tiểu tu NMĐ CaÌ€ Mau 1 và Nhơn Trạch 1 theo đúng kế hoạch được duyệt;

-Hoàn thành việc chuyển đổi các Hợp đồng sai khác CfD;

-Hoàn thành mọi điều kiện để tham gia chính thức thị trường điện cạnh tranh dự kiến bắt đầu từ 01/01/2012;

-Tích cực thu hồi công nợ từ EVN;

3.2 Về đầu tư phát triển:

-Dự án Nhơn Trạch 2: Hoàn thành đưa vào vận hành chu trình hỗn hợp vào tháng 10/2011; Tổ chức khánh thành Nhà máy trong tháng 11/2011 và thực hiện quyết toán dự án;

-Dự án Hủa na: Đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt di dân tái định cư, chuẩn bị cho tích nước và phát điện vào quý III/2012;

-Dự án Đăkđrinh: Đưa Hợp đồng cung cấp thiết bị và Hợp đồng vay vốn vào hiệu lực; đẩy nhanh tiến độ các HMCT chính và công tác đền bù;

-Dự án Phú Quý: Mục tiêu phát điện trong quý IV/2011;

-Dự án Nậm Cắt: Mục tiêu phát điện trong quý IV/2011;

-Khởi công dự án phong điện Hòa Thắng vào tháng 12/2011;

3.3 Về công tác đổi mới doanh nghiệp:

-NMĐ Nhơn TraÌ£ch 1: Hoàn thành phê duyệt giá trị doanh nghiệp trong tháng 07/2011 và sẵn sàng tổ chức IPO khi Tập đoàn cho phép;

-Chuyển sàn niêm yết các cổ phiếu PN2 và PVPE khi đủ điều kiện;

-Chuẩn bị thành lập Công ty TNHH MTV Vũng Áng 1;

-Thành lập Ban quản lý dự án phong điện Hòa Thắng;