SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổ máy 3 Nhiệt điện Hải Phòng hòa lưới điện quốc gia (04/09/2013)


Ngày 30/8, Tổ máy số 3, dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 hòa lưới điện quốc gia lần đầu với công suất 300MW.


Lễ hòa lưới điện Tổ máy số 3 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Để chuẩn bị cho việc hòa lưới điện quốc gia của tổ máy số 3, trong thời gian dài chủ đầu tư cùng các nhà thầu, tư vấn đã hoàn thành các hạng mục quan trọng như xây dựng lò hơi, tuabin.

Như vậy, đến thời điểm này, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 đã hoàn thành ba tổ máy (tổ máy 1, tổ máy 2 và tổ máy 3) với tổng công suất hòa lưới là 900MW, đóng góp khoảng 5% lượng điện cho mạng lưới điện quốc gia.

Hiện Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ để hòa lưới Tổ máy 4 (tổ máy cuối cùng) trong thời gian tới và đưa công ty trở thành một thành viên phát điện có tầm quan trọng trong hệ thống điện quốc gia./.