SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Triển khai thị trường điện là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Điều tiết Điện lực trong năm 2015 (19/01/2015)

Đó là yêu cầu của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Cục Điều tiết Điện lực vào ngày 14/1.


Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu hoạt động điều tiết điện lực cần phải thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới - Ảnh: PT

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Đinh Thế Phúc cho biết, trong năm 2014, Cục Điều tiết Điện lực đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng.

Đáng chú ý là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế về hoạt động điện lực và sử dụng điện, tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị điện lực hoạt động theo cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển điện lực.

Đồng thời, Cục đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, cũng như ban hành các văn bản hướng dẫn việc tính toán, thanh toán cho các nhà máy điện trong một số trường hợp đặc biệt, tạm thời tách một số nhà máy thủy điện ra khỏi thị trường trong một số thời điểm.

Cũng trong năm 2014, Cục Điều tiết đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn về điều tiết giá điện; công khai, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh điện; giám sát cung cấp điện và vận hành hệ thống; cấp phép hoạt động điện lực; đào tạo, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực...

Đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận định: “Cục Điều tiết Điện lực đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc sản xuất, cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh".

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, năm 2015 Cục Điều tiết Điện lực cần làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ đã được giao, đặc biệt là việc tiếp tục triển khai Luật điện lực, trọng tâm là triển khai thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, từng bước nâng cao năng lực của Cục, đưa hoạt động điều tiết điện lực phát triển độc lập, khách quan và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ; xây dựng khung pháp lý trong hoạt động điện lực.

Bộ trưởng cũng đề nghị, Cục cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Năng lượng và Tổng cục Năng lượng hoàn thiện Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện 7, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt muộn nhất trong tháng 6/2015.

Hiện nay, hệ thống điện quốc gia đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước và có dự phòng. Tuy nhiên, khu vực miền Nam có nhu cầu sử dụng điện cao hơn trong khi nguồn điện tại chỗ lại không đáp ứng đủ. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực là đầu mối, phối hợp chặt chẽ với EVN, A0, EVNNPT và các đơn vị điện lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho các vùng miền.

“Trong khi toàn hệ thống điện quốc gia có 30% công suất dự phòng thì không thể để tình trạng thiếu chỗ này và thừa chỗ kia”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.