SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Vận hành nhà máy điện chạy bằng khí thải (01/03/2013)

Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) cho biết khoảng đầu năm 2014 nhà máyđiện chạy bằng khí thải từ rác sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Nhàmáy sản xuất điện từ khí rác thải của VWS có mức tổng đầu tư khoảng 50-60 triệu đô la Mỹ, với tổng công suất là 12 MW. Giai đoạn đầu, VWS sẽ đầu tư 4 tổ máy với tổng công suất là 4 MW.

Hiệntại, hàng ngày VWS tiếp nhận 3.000 tấn rác từ thành phố Hồ Chí Minh để xử lý với mức giá khoảng 17 đô la Mỹ/tấn. Số rác này được xử lý bằng cách chôn lấp để lấy khí ga chạy nhà máy phát điện nói trên. Được biết, mỗi ngày TP HCM thải ra môi trường khoảng 6.000 tấn rác và hàng năm khối lượng này vẫn đang tiếp tục tăng lên khoảng 10%.