Thứ tư, 23/10/2019 | 10:27

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2019

1. Singareni, Ấn Độ vượt mục tiêu sản xuất than trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9 2. Thỏa thuận xanh của Châu Âu có thể ảnh hưởng đến thị trường than 3. Aramco sẵn sàng cho dự án IPO lớn nhất thế giới

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2019 16-10-2019-pv-power-fuel
;
Từ khóa: Bản tin than

Bài liên quan