Thứ năm, 30/05/2019 | 10:05

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Tổng thống Ukraine mới mở ra tương lai tươi sáng cho ngành thép và than 2. Khối lượng than cung cấp cho các NMNĐ Ấn Độ trong tháng 4 đạt 40,7 triệu tấn 3. Sản lượng than nguyên khai của Trung Quốc tăng trưởng

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Tổng thống Ukraine mới mở ra tương lai tươi sáng cho ngành thép và than 2. Khối lượng than cung cấp cho các NMNĐ Ấn Độ trong tháng 4 đạt 40,7 triệu tấn 3. Sản lượng than nguyên khai của Trung Quốc tăng trưởng chậm trong tháng 4 BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019:
;

Bài liên quan