Thứ năm, 30/05/2019 | 10:04

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Sản lượng than Ukraine trong tháng 4 giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,466 triệu tấn 2. Than nhiệt giao theo điều kiện CFR Trung Quốc trượt giá 3. Sản lượng điện than của Trung Quốc trong tháng 4

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Sản lượng than Ukraine trong tháng 4 giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,466 triệu tấn 2. Than nhiệt giao theo điều kiện CFR Trung Quốc trượt giá 3. Sản lượng điện than của Trung Quốc trong tháng 4 giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019
;

Bài liên quan