Thứ năm, 30/05/2019 | 10:08

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Sản lượng than trong quý I của Golden Energy tăng 51% so với năm ngoái lên 7,1 triệu tấn 2. Quy định DMO có khả năng gây ra khan hiếm nguồn cung than Indonesia 3. Vinacomin có kế hoạch nhập khẩu 2,5 triệu tấn

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Sản lượng than trong quý I của Golden Energy tăng 51% so với năm ngoái lên 7,1 triệu tấn 2. Quy định DMO có khả năng gây ra khan hiếm nguồn cung than Indonesia 3. Vinacomin có kế hoạch nhập khẩu 2,5 triệu tấn than trong nửa cuối năm nay BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019:
;

Bài liên quan