Thứ tư, 22/05/2019 | 14:16

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Nhập khẩu than của Việt Nam trong tháng 4 tăng 75% so với năm trước lên 3,88 triệu tấn 2. Dự đoán tổng mức tiêu thụ điện năng của Trung Quốc sẽ tăng 5,8% trong năm 2019 3. Sản lượng than của Glencore trong quý

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2019

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2019: 1. Nhập khẩu than của Việt Nam trong tháng 4 tăng 75% so với năm trước lên 3,88 triệu tấn 2. Dự đoán tổng mức tiêu thụ điện năng của Trung Quốc sẽ tăng 5,8% trong năm 2019 3. Sản lượng than của Glencore trong quý I 2019 tăng 8% lên 33,2 triệu tấn BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2019:
;

Bài liên quan