Thứ năm, 30/06/2022 | 09:40

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC MEXICO, CANADA VÀ HOA KỲ CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

-     Tên công việc: Thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Mexico, Canada và Hoa Kỳ của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

-     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Huỳnh Phát Group.

-     Giá trúng thầu đã bao gồm thuế, phí: 14.100 USD và 30.240.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Mười bốn ngàn một trăm đô la Mỹ và ba mươi triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

-     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

-     Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

;

Bài liên quan