Thứ tư, 16/11/2022 | 10:50

Nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. Cụ thể như sau:

Nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn

Nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn

Dịch vụ: Thuê Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Phạm vi công việc:

1.1 Các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

Hỗ trợ xây dựng mô hình tài chính dự án, chạy độ nhạy dòng tiền theo các thông số đầu vào trọng yếu của dự án; đề xuất các phương án cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay phù hợp cho dự án; có ý kiến đánh giá năng lực tài chính của đối tác liên danh, các nội dung tài chính trong hợp đồng liên danh…

1.2           Các công việc liên quan đến thu xếp vốn cho các dự án

Hỗ trợ ý kiến tư vấn cho PV Power bất cứ thời điểm nào trong suốt quá trình thu xếp vốn cho dự án bao gồm từ xây dựng phương án thu xếp vốn phù hợp, hỗ trợ bảo vệ phương án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Tư vấn các nội dung thu xếp vốn liên quan đến hợp đồng EPC; Tư vấn tiêu chí, hỗ trợ đánh giá, đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư/tổ chức tín dụng tài trợ cho dự án; Rà soát, tham gia đàm phán hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp; Hỗ trợ PV Power  lựa chọn và làm việc với tư vấn luật, tư vấn môi trường; Tư vấn/hỗ trợ PVPower hoàn thành các thủ tục cần thiết và các yêu cầu của các cơ quan liên quan để đáp ứng điều kiện giải ngân...

Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi tài liệu giới thiệu năng lực và báo giá dịch vụ cho Tổng công ty trước ngày 23/11/2022 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận: Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Cán bộ liên hệ: Xuân Thùy Hương Ly

+ Email: xuanthuyhuongly@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6643

;

Bài liên quan

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức”
Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa đáng tin & Gắn kết đội ngũ trong tổ chức”
Thứ ba, 21/03/2023 | 09:30
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị  cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty năm 2023
Thứ hai, 13/03/2023 | 10:00
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào
Thứ sáu, 10/03/2023 | 17:00
Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Quản trị bản thân & Phát triển thói quen nâng cao hiệu quả công việc” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP
Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị bản thân & Phát triển thói quen nâng cao hiệu quả công việc” dành cho cán bộ chuyên môn tại Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP
Thứ năm, 02/03/2023 | 13:39
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.
Thứ năm, 02/03/2023 | 09:30
Thông báo nhu cầu cung cấp bi nghiền than
Thông báo nhu cầu cung cấp bi nghiền than
Thứ hai, 27/02/2023 | 15:49
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power
Thứ hai, 13/02/2023 | 14:50
Nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty
Nhu cầu mua bảo hiểm xe ô tô tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty
Thứ hai, 13/02/2023 | 10:45
Thông báo nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các bản quyền phần mềm Oracle và IBM của hệ thống CMMS
Thông báo nhu cầu gia hạn dịch vụ hỗ trợ chính hãng cho các bản quyền phần mềm Oracle và IBM của hệ thống CMMS
Thứ ba, 07/02/2023 | 15:23
Thông báo về kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power
Thông báo về kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2022 cho PV Power
Thứ tư, 01/02/2023 | 13:00